Asmens duomenų tvarkymas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679, įmonė „SIA EXICON BALTIC“ (e. paštas janis@buvniecibai.lv Tel. +371 6763 0430) priima, saugo ir tvarko mano pateiktus asmens duomenis (e. pašto adresą, vardą, pavardę ir telefono numerį) 2 metus, su tikslu užtikrinti komunikaciją, teikti visavertį turinį ir aktualesnę reklamą. Sutikdamas dėl duomenų tvarkymo, esu informuotas, kad mano asmens duomenys nebus perduoti kitoms ES įmonėms, trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms. Aš žinau savo teises, susijusias su mano asmens duomenų naikinimu, taisymu, tvarkymo ribojimu ir kt. (daugiau informacijos: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119 .01.0001.01.ENG )

Siųsti
Ačiū, jūsų pranešimas gautas!